Ledbandsskada (stukad fotled)

Inledning

Fotled är en mycket stabil led i kroppen. Stukad fotled är en vanlig skada då ett eller flera ledband tänjs ut, brister helt eller delvis eller släpper med sitt fäste. Den anatomiska konfigurationen gör att skador på utsidan av fotleden är mycket vanligare än på insidan.

Ofta beskrivs det som den vanligaste idrottsskadan. Akuta stukningar behandlas med tryckförband, högläge och tidig rörelseträning med balansövningar hos en sjukgymnast.

I de allra flesta fall leder inte en stukning, även när ledbandsskada inträffar, till några bestående besvär, framför allt om man har fått adekvat behandling.

Symtom

Akut: Svullnad pga blödning och smärta

Senare: Instabilitet, smärta vid belastning, återkommande svullnad och inskränkt rörlighet. Man litar inte på sin fot och undviker att gå på ojämnt underlag för att inte provocera fram symtomen.

Diagnostik

Akut: Röntgen för att utesluta skelettskada.

Senare: symtombeskrivning samt undersökning av en fotkirurg/ortoped. Det är inte ovanligt att MR missar ledbandsskador. MR kan i bästa fall tala om för oss om ledband finns eller inte men säger inget om stabilitet i fotleden i din vardag! MR kan ibland visa att ledbandet finns kvar men i vardagen upplever man tydlig instabilitet. Det kan bero på att ledbandet finns på plats men har blivit uttöjt. Fotleden blir i så fall instabil även om man ser ledband på MR. MR är således inte en helt tillförlitlig undersökningsmetod vid denna typ av besvär.

Behandling utan operation

Akut: Högläge, is, kompressionsförband och kyla. Stabiliserande bandage/orthos.

Senare: Träning av stabilitet hos sjukgymnast under minst 3 månader. Antiinflammatorisk medicinering vid behov. E-linda.

Behandling med operation

Vid operation stramas ledbanden upp och återfästs till sitt ursprungliga fäste med ett litet ankare. Intilliggande senor inspekteras och eventuella kombinerade skador på dessa åtgärdas samtidigt.

Ibland krävs det beningrepp med mer omfattande rekonstruktion av foten om ledbandsskada är förenad med felställning i foten för att det inte ska upprepas i framtiden.

Efter operation

Vårdtid

Kirurgi görs som dagoperation, dvs man åker hem samma dag.

Gips

På operationsavdelningen får du en gipsskena som byts ut mot ortos (plaststövel) dagen efter eller några dagar efter operation. Den totala immobiliseringstiden med ortos är 6 veckor.

På grund av svullnad i foten kan man få tryckkänsla av ortosen och ont, lägg då i första hand upp foten.

Belasta

Vanligtvis får man belasta till smärtgränsen när man har fått sin ortos (plaststövel).

Hygien/Dusch

Skydda din ortos med plast vid dusch. Speciella plastskydd finns också att köpa på Apoteket. Alternativt kan man tejpa en plastpåse runt foten.

Läkemedel

Behovet av smärtlindring varierar och är individuellt. Den består av en kombination av läkemedel som successivt minskas och sedan tas vid behov.

Stygn

Brukar tas av en distriktssköterska efter ca 3 veckor, vänligen kontakta din närmaste vårdcentral för att boka tid för detta.

Svullnad

Alla opererade fötter svullnar länge, ibland flera månader. Det är viktigt med högläge av foten då detta minskar svullnad och smärta. Med högläge avses samma höjd som hjärtats höjd. Det är viktigast de första dagarna efter operationen för att undvika blödning men även efteråt för att minska svullnad. Mindre svullnad innebär mindre värk, bättre läkning och mindre risk för komplikationer.

Fortsätt med högläge och höj gärna fotändan i sängen (lägg kudde under madrassen) så länge svullnaden kvarstår. Stödstrumpa kan rekommenderas för att motverka svullnad.

Sjukskrivning

Sjukskrivningens längd varierar beroende på typ av ingrepp och vilket slags arbete man har men ofta behövs ca 2-3 veckors vila med foten i högläge. Tungt stående/gående arbete kräver ofta ca 3 månaders sjukskrivning.

Kontroller efter operation

Första återbesök till läkare planeras ca 6 veckor efter din operation. Några röntgenkontroller behöver inte göras.

Efter avslutad ortosbehandling behövs det alltid sjukgymnastik.

Eventuella komplikationer

Den vanligaste komplikationen är infektion, denna är oftast ytlig och kräver sårvård och endast ibland antibiotika.

Nervpåverkan med känselbortfall i operationsområdet förekommer ibland.

Blodpropp är ovanligt och motverkas med rörelseträning och högläge samt blodförtunnande mediciner.

Ibland kan man även drabbas av ett återfall när instabilitet i fotleden kan återkomma.

Patientinformation fotoperation

Har du en bokad operationstid hos oss. Då kan du läsa mer här om förberedelse och vad som händer efter din operation.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.