Impingementsyndrom

Vad är impingementsyndrom?

Inklämningssyndrom, eller impingement i axelleden innebär smärta på grund av begränsat utrymme mellan undersidan på skulderhöjdsbenet och rotatorcuffen. Slemsäcken blir kraftigt förändrad och inflammerad, ofta med sammanväxningar som förhindrar axelledens rörelser och orsakar smärta.

När ökar risken för inklämningssyndrom?

Risken för inklämning ökar om axeln utsätts för hög belastning, upprepade och ensidiga rörelser i synnerhet med armen ovan axelhöjd och med stigande ålder.

Impingement – symtom

Då olika vävnadsskador kan orsaka impingement kan symtombilden se lite olika ut. Följande symtom är dock typiska för impingement:

  • Smärta eller värk i axeln, antingen baksida, utsida eller framsida av axeln. Ofta med utstrålande smärta ner utsida överarm.
  • Det gör ont att lyfta armen utåt-uppåt från kroppen, så kallad elevation och oftast gör det särskilt ont mellan 80-120 graders elevation. Detta brukar kallas smärtbåge eller painful arc. Det kan även göra ont att föra armen framåt-uppåt eller bakåt som när man skall plocka ner något från ett skåp respektive ta plånboken ur bakfickan.
  • Vid uttalade besvär kan det värka även i vila, det kan göra ont eller vara omöjligt att ligga på den affekterade axeln och man kan uppleva domnningskänsla ner i handen.
  • Det är vanligt att känna en ökad uttröttbarhet och ibland kan även en reell försvagning föreligga.

Impingement - behandling

  • Kortiosoninjektion. En eller flera kortisoninjektioner har vanligtvis god effekt vid akuta eller kroniska slemsäcksinflammationer.
  • Rehabilitering hos fysioterapeut/sjukgymnast med specifikt riktade övningar för ökad stabilisering och förbättrad hållning är ett förstaval av behandling även vid slemsäcksinflammation ffa om patienten ej önskar injektionsbehandling.
  • Operation. Då ovanstående åtgärder ej hjälper kan operativa åtgärder bli aktuella.

Operation med hjälp av artroskopi

 

Vad är artroskopi?

Artroskopi är en operation där man med speciella smala instrument, genom små hål i huden, kan se inuti i en led. Vid operationen undersöker läkaren axelleden och det trånga rummet ovanför. Detta är vad man i vardagligt tal kallas för ”titthålsoperation”.

Hur går titthålsoperationen till?

För att minska smärtan och öka rörelseomfånget görs en så kallad akromioplastik. Operationen går ut på att ta bort slemsäcken och sammanväxningarna och slipa bort den bentagg (osteofyt) som klämmer till muskelsenan (supraspinatus) och slemsäcken. Efter operationen bildas det en ny slemsäck Detta tar 6 veckor. Om den nya slemsäcken blir normal, utan sammanväxningar, så försvinner så småningom en stor del av den stelhet du hade före operationen.

Hur lång tid tar en artroskopisk operation?

Vanligen opereras du under narkos. Operationen tar normalt 15-20 minuter. Innan operationen får du lokalbedövning i axeln vilket framförallt syftar till att minska smärtan efter operationen.

Prognos

Resultaten efter operationen är generellt sett goda och 85 % av patienterna blir bättre inom ett år. Framförallt minskar smärtan nattetid. 40 % av patienterna blir helt smärtfria. Slutresultatet kan bedömas först efter ett år. Symtomen brukar minska gradvis upp till 2 år efter operationen. Om man under operationen ser slitage eller andra skador på senor och brosk kan slutresultatet påverkas. Har Du stora förkalkningar i senorna tar det längre tid att bli bra.

De patienter som snabbt får ett bättre rörelseomfång har en mycket bra prognos efter operationen, även om smärtan kan finnas kvar i flera månader. De patienter som utvecklar en stelhet efteråt har en sämre prognos. Smärtor i huvudet, nacke, rygg, armbåge ellr underarm blir inte bättre av en axeloperation. Stickningar och domningar i fingrarna är inte heller relaterade till axelproblem.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.